Laatokan Lankku Oy
Puuta parhaasta päästä
Tarjoamme monipuolisesti höyläystuotteita ja -palveluja tukkuostajille,
sahateollisuudelle, puutuoteteollisuudelle sekä vientiin.